Home / slider / เริ่มแล้ว กับกิจกรรมวันไหว้ครู ลูกแสด-ดำร่วมกันทำพาน

เริ่มแล้ว กับกิจกรรมวันไหว้ครู ลูกแสด-ดำร่วมกันทำพาน

Untitled-1

เริ่มแล้ว กับกิจกรรมวันไหว้ครู ลูกแสด-ดำร่วมกันทำพานที่โรงเรียนเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2558 เพื่อแสดงความรักต่อคุณครู ในเวลาที่กำหนดเท่ากันทุกห้องคือ 2 ชั่วโมง แต่ผลงานที่ได้สำเร็จอย่างงดงามเพราะความสามัคคีของนักเรียนแต่ละห้อง ที่ร่วมมือกันทำเพื่อคุณครู

89732.8f8f11a9.o

ภาพ / ข่าว :  ณุกานดา พาสุวรรณ/พัชญ์ชิสา อภิกุลวราศิษฐ์
ที่มา : โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

Check Also

การกำหนดมาตรการการเปิดภาคภาคเรียนที่ 1/2563