Home / NEW / งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65

โรงเรียนเดื่อวิทยาคารได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ในการนี้ท่านผู้อำนวยการชาตรี จันทน์ต้น ได้รับหน้าที่เป็นประธานการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ได้หาโอกาสมาให้กำลังใจแก่นักเรียนและผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วย

No Images found.

Check Also

การกำหนดมาตรการการเปิดภาคภาคเรียนที่ 1/2563