Home / NEW / 31 ธ.ค. 58 วันคล้ายวันเกิดท่าน ผอ.ชาตรี จันทน์ต้น

31 ธ.ค. 58 วันคล้ายวันเกิดท่าน ผอ.ชาตรี จันทน์ต้น

เนื่องในวันที่ 31 ธ.ค. 58 เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาตรี จันทน์ต้น คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน จึงได้ร่วมกันมอบของขวัญวันเกิด และร่วมร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้ท่านผู้อำนวยการ มีแต่ความสุข กายสุขใจ ร่างกายแข็งแรง ในการนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้คำมั่นว่าจะรักโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร และจะดูแลโรงเรียนจนถึงวันเกษียณอายุราชการ และร่วมรับประทานอาหารกับคณะครูอีกด้วย

Check Also

การกำหนดมาตรการการเปิดภาคภาคเรียนที่ 1/2563