Home / NEW / บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.หนองคาย มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.หนองคาย มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากบ้านพักเด็กและครอบครัว  จ.หนองคาย

ที่มามอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆ เดื่อวิทยาคาร

Check Also

การกำหนดมาตรการการเปิดภาคภาคเรียนที่ 1/2563