Home / NEW / รับการนิเทศเตรียมความพร้อมประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

รับการนิเทศเตรียมความพร้อมประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

วันนี้ 8 มิ.ย. 59 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

ได้รับการนิเทศ จาก ศน.วิภาวรรณ ดอนจันทร์โคตร และ ศน.ศิรินทร์ทิพย์ ชาลีวรรณ์
เพื่อนิเทศให้ความช่วยเหลือการเตรียมความพร้อมรับการประเมินความยั่งยืน
โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

« 1 of 2 »

Check Also

การกำหนดมาตรการการเปิดภาคภาคเรียนที่ 1/2563