Home / NEW / งานเกษียณอายุราชการ ว่าที่ร้อยตรีสาธิต พรหมวงศา

งานเกษียณอายุราชการ ว่าที่ร้อยตรีสาธิต พรหมวงศา

โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร จัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่ ว่าที่ร้อยตรีสาธิต พรหมวงศา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยบรรยากาศ เต็มไปด้วยมิตรภาพ
ความรักและความอบอุ่นโดยมีศิษย์เก่า และผู้ที่เคยร่วมงานกับท่านรองร่วมงานอย่างคับคั่ง

Check Also

การกำหนดมาตรการการเปิดภาคภาคเรียนที่ 1/2563