Home / NEW / โรงเรียนเดื่อวิทยาคารจัดทำริบบิ้นดำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนเดื่อวิทยาคารจัดทำริบบิ้นดำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนเดื่อวิทยาคารร่วมจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชนในเขตบริการ

Check Also

การกำหนดมาตรการการเปิดภาคภาคเรียนที่ 1/2563