Home / NEW / การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 4- 5 กุมภาพันธ์ นายชาตรี จันทน์ต้น ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ O- Net
ประจำปีการศึกษา 2559

Check Also

โครงการปกป้องสถาบัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานใน โครงการปกป้องสถาบัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ในการนี้มีการแสดงผลงานของโรงเรียนและหน่วยงานในอำเภอท่าบ่อ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก job top