Breaking News
Home / NEW / การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 4- 5 กุมภาพันธ์ นายชาตรี จันทน์ต้น ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ O- Net
ประจำปีการศึกษา 2559

Check Also

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒