Home / NEW / อบรม “การพัฒนาทักษะ การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว”

อบรม “การพัฒนาทักษะ การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว”

เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2560 คุณครูมัตติกา ริยะนิจ นำนักเรียนโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
เข้าร่วม อบรม “การพัฒนาทักษะ การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว”
โดย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ณ โรงแรม ไวท์โฮเทล จ.หนองคาย

Check Also

โครงการปกป้องสถาบัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานใน โครงการปกป้องสถาบัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ในการนี้มีการแสดงผลงานของโรงเรียนและหน่วยงานในอำเภอท่าบ่อ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก job top