Home / NEW / โรงเรียนเดื่อวิทยาคารออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนเดื่อวิทยาคารออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2561 นายพิทยา ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู
และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ออกปฏิบัติการเชิงรุก ในการเข้าแนะแนวยังสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
และประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1  และ ม.4 ที่โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
ในวันที่ 25-28 มีนาคม นี้  ได้รับบการต้อนรับและนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
greek philosopher

Check Also

โครงการปกป้องสถาบัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานใน โครงการปกป้องสถาบัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ในการนี้มีการแสดงผลงานของโรงเรียนและหน่วยงานในอำเภอท่าบ่อ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก job top