Home / ข่าวเด่น (page 5)

ข่าวเด่น

การประชุมวางแผนพัฒนาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

เดื่อวิทยาคาร ระดมสรรพปัญญา สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมวางแผนพัฒนาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เร่งระดมคุณครูแต่ละกลุ่มสาระวิเคราะห์ปัญหา / กำหนดเป้าหมาย / กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา หาวิธีเดินสู่เป้าหมาย…ฯลฯ ...

Read More »

การประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับคณะผู้อำนวยการโรงเรียน ในการประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย เราชาวแสด- ดำ ภูมิใจที่เลือกโรงเรียนของเราเป็นสถานที่จัดประชุม ...

Read More »

โรงเรียนเดื่อวิทยาคารร่วมกันจัดประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเดื่อ

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2558 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร โดยการนำของ ผอ.ชาตรี จันทน์ต้น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ...

Read More »

โรงเรียนเดื่อวิทยาคารได้จัดกิจกรรมวัน วิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 โรงเรียนเดื่อวิทยาคารได้จัดกิจกรรมวัน วิสาขบูชา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ในการร่วมทำบุญที่วัดป่าอนาลโย รูปภาพกิจกรรม

Read More »

สรุปกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ได้ดำเนินการสรุปกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 ...

Read More »

โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 17 กันยายน 2556 นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายพร้อมคณะ ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร เพื่อเยี่ยมชมเพื่อติดตาม “โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ...

Read More »