Home / slider (page 2)

slider

อบรม “การพัฒนาทักษะ การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว”

เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2560 คุณครูมัตติกา ริยะนิจ นำนักเรียนโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร เข้าร่วม อบรม “การพัฒนาทักษะ การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว” ...

Read More »

งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะครูและนักเรียนร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่นที่ 23 ม.6 รุ่นที่ 20 เพื่อแสดงความรักและผูกพันธ์ที่มีต่อสถาบัน

Read More »

การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 4- 5 กุมภาพันธ์ นายชาตรี จันทน์ต้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ ...

Read More »

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

Read More »

พิธีราชสดุดี “วันพระมหาธีรราชเจ้า”

25 พฤศจิกายน 2559 คณะลูกเสือโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร จัดพิธีราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวัน “พระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปีการศึกษา 2559

Read More »

โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

22 พฤศจิกายน 2559 คณะครู นักเรียนโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ปลูกต้นไม้ของพ่อ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ดำดีทั้งกาย ...

Read More »

โรงเรียนเดื่อวิทยาคารจัดทำริบบิ้นดำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนเดื่อวิทยาคารร่วมจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชนในเขตบริการ

Read More »

งานเกษียณอายุราชการ ว่าที่ร้อยตรีสาธิต พรหมวงศา

โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร จัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่ ว่าที่ร้อยตรีสาธิต พรหมวงศา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยบรรยากาศ ...

Read More »

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.หนองคาย มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากบ้านพักเด็กและครอบครัว  จ.หนองคาย ที่มามอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆ เดื่อวิทยาคาร

Read More »

รับการนิเทศเตรียมความพร้อมประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

วันนี้ 8 มิ.ย. 59 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ได้รับการนิเทศ จาก ศน.วิภาวรรณ ดอนจันทร์โคตร และ ...

Read More »