Home / Uncategorized

Uncategorized

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองและรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 ก.ค. 63 รายละเอียดรูปแบบการมาเรียน เพื่อความชัดเจน จะแจ้งในวันประชุมผู้ปกครอง และรับเงินอุปกรณ์การเรียน ...

Read More »

ปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.1 และ ม.4

◊◊◊Back to schoolยินดีต้อนรับเปิดเทอมจ้า◊◊◊ ♦กำหนดการสุขสันต์วันเปิดเรียน อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 – ปฐมนิเทศ ...

Read More »

ประกาศการรับนักเรียน มัธยมศึกษา ประจำปี 2561

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกาศรับสมัครนักเรียน ประกาศจัดตั้งศูนย์รับสมัครนักเรียน

Read More »

ประกาศผลการพิจารณณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ตามประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2558 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง คณะกรรมการ เปิดซองสอบราคาเมื่อวันที่ ...

Read More »

กิจกรรมวันแม่ ประชุมผู้ปกครอง วันอาซียน ประจำปีการศึกษา 2558

… เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนเดื่อวิทยาคารได้จัดกิจกรรม วันแม่ เพื่อร่วมใจถวายพระพร ๘๓ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เแสดงความรักและความกตัญญูที่ลูก ...

Read More »

สมทบทุนโครงการโลงศพเพื่อประชาชน ร.ร. เดื่อวิทยาคาร

…เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 58 ท่านผู้อำนวยการชาตรี  จันทน์ต้น เป็นตัวแทนญาติ คือ นายชัชวาลย์ ไทยดำรงเดช และนางคนึงนิจ ...

Read More »

กิจกรรมวันไหว้ครู “ฝึกความเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตาม”

ลูกๆ คณะกรรมการนักเรียน ร่วมกันวางแผนออกแบบงาน บริหารจัดการกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2558 กันเอง โดยมีครูฝ่ายกิจการนักเรียน นำโดยคุณครูธนากร ครูตรีเนตร์ ...

Read More »

กิจกรรมวันสุนทรภู่

  25 มิ.ย. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย ของลูกแสด – ดำ ...

Read More »

เริ่มแล้ว กับกิจกรรมวันไหว้ครู ลูกแสด-ดำร่วมกันทำพาน

เริ่มแล้ว กับกิจกรรมวันไหว้ครู ลูกแสด-ดำร่วมกันทำพานที่โรงเรียนเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2558 เพื่อแสดงความรักต่อคุณครู ในเวลาที่กำหนดเท่ากันทุกห้องคือ 2 ชั่วโมง ...

Read More »