Home / ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ชื่อ-สกุล : นายอารมณ์ ศรีแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 2563 – ปัจจุบัน
ชื่อ-สกุล : นายราชันต์  ทิพยโสต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 2561 – 2563
ชื่อ-สกุล :นายชาตรี จันทน์ต้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 2548 – 61
ชื่อ-สกุล : นายโสภณ  สรรพศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 2538 – 2548
ชื่อ-สกุล : นายฉลาด นิเทศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 2537 – 2538

 

Last update 02/09/58

Leave a Reply