Home / suriyon

suriyon

เพลงมาร์ชเดื่อวิทยาคารเวอร์ชั่นใหม่

เพลงมาร์ชเดื่อวิทยาคารเวอร์ชั่นใหม่ เรียบเรียงโดยทีมงานมืออาชีพ คุณครูจามร หมูเมือง ขับร้องโดย 1.นายภูรินทร์ เย็นเยือก 2.นางสาวปภาณิน คีรีถิรกุล 3.นางสาวชุติกา ...

Read More »

กิจกรรมตรวจสุขภาพเพื่อแม่ ที่เดื่อวิทยาคารผ่านไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ส.ค. 58

เพราะเราต้องดูแลสุขภาพแม่ให้อยู่กับเรานานๆและไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพเราเอง ให้แข็งแรง เพื่อจะได้แล พ่อ แม่ เรา ด้วยนะลูกแสด-ดำ …นับเป็นกิจกรรมปลูกฝังสุขนิสัย ใส่ใจสุขภาพให้ดี ส่งเสริมให้มีความดมตตาและกตัญญูต่อผู้อื่นอีกด้วยค่ะ ...

Read More »

กิจกรรมวันไหว้ครู “ฝึกความเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตาม”

ลูกๆ คณะกรรมการนักเรียน ร่วมกันวางแผนออกแบบงาน บริหารจัดการกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2558 กันเอง โดยมีครูฝ่ายกิจการนักเรียน นำโดยคุณครูธนากร ครูตรีเนตร์ ...

Read More »

กิจกรรมวันสุนทรภู่

  25 มิ.ย. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย ของลูกแสด – ดำ ...

Read More »

เริ่มแล้ว กับกิจกรรมวันไหว้ครู ลูกแสด-ดำร่วมกันทำพาน

เริ่มแล้ว กับกิจกรรมวันไหว้ครู ลูกแสด-ดำร่วมกันทำพานที่โรงเรียนเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2558 เพื่อแสดงความรักต่อคุณครู ในเวลาที่กำหนดเท่ากันทุกห้องคือ 2 ชั่วโมง ...

Read More »

การประชุมวางแผนพัฒนาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

เดื่อวิทยาคาร ระดมสรรพปัญญา สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมวางแผนพัฒนาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เร่งระดมคุณครูแต่ละกลุ่มสาระวิเคราะห์ปัญหา / กำหนดเป้าหมาย / กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา หาวิธีเดินสู่เป้าหมาย…ฯลฯ ...

Read More »

โรงเรียนเดื่อวิทยาคารร่วมกันจัดประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเดื่อ

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2558 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร โดยการนำของ ผอ.ชาตรี จันทน์ต้น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ...

Read More »

โรงเรียนเดื่อวิทยาคารได้จัดกิจกรรมวัน วิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 โรงเรียนเดื่อวิทยาคารได้จัดกิจกรรมวัน วิสาขบูชา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ในการร่วมทำบุญที่วัดป่าอนาลโย รูปภาพกิจกรรม[Best_Wordpress_Gallery ...

Read More »

สรุปกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ได้ดำเนินการสรุปกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 ...

Read More »