Home / NEW / โครงการค่าย คุณธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข 21-24 ธ.ค.58

โครงการค่าย คุณธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข 21-24 ธ.ค.58

คุณครูธนากร อัปปะมะโณ หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียนได้นำ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมอบรมคุณธรรมตามโครงการค่าย คุณธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข ระหว่างวันที่  21-24 ธ.ค. 58 เพื่อปรับพฤติกรรม และฝึกจิตใจ ให้มีสติ รู้คิด ให้พาตนให้ห่างไกลอบายมุขทั้งปวง ณ วัดป่าทรงธรรม ต.บ้านถ่อน จ.หนองคาย

« 1 of 2 »

Check Also

การกำหนดมาตรการการเปิดภาคภาคเรียนที่ 1/2563