Home / Patycisar Apikunwarasit

Patycisar Apikunwarasit

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองและรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 ก.ค. 63 รายละเอียดรูปแบบการมาเรียน เพื่อความชัดเจน จะแจ้งในวันประชุมผู้ปกครอง และรับเงินอุปกรณ์การเรียน ...

Read More »

การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1  และ ม.4 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ...

Read More »

ปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.1 และ ม.4

◊◊◊Back to schoolยินดีต้อนรับเปิดเทอมจ้า◊◊◊ ♦กำหนดการสุขสันต์วันเปิดเรียน อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 – ปฐมนิเทศ ...

Read More »

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read More »

โครงการปกป้องสถาบัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานใน โครงการปกป้องสถาบัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ...

Read More »