Home / NEW / พิธีราชสดุดี “วันพระมหาธีรราชเจ้า”

พิธีราชสดุดี “วันพระมหาธีรราชเจ้า”

25 พฤศจิกายน 2559 คณะลูกเสือโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร จัดพิธีราชสดุดี
และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวัน “พระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปีการศึกษา 2559

Check Also

โครงการปกป้องสถาบัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานใน โครงการปกป้องสถาบัน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ในการนี้มีการแสดงผลงานของโรงเรียนและหน่วยงานในอำเภอท่าบ่อ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก job top