Home / slider / การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร-เรื่องการรับสมัครนักเรียน-ปีการศึกษา-2562
ประกาศ-จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน-2562

Check Also

ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์