Home / NEW / สรุปผลการรับนักเรียนประจำวันที่ 4 พ.ค.63

Check Also

การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1  และ ม.4 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร จึงได้เพิ่มช่องทางในการรับสมัคร  และ มอบตัวเพื่อเข้าศึกษา  ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยนักเรียนผู้ปกครองที่สมัคร ...