Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตรวจสุขภาพเพื่อแม่ ที่เดื่อวิทยาคารผ่านไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ส.ค. 58

เพราะเราต้องดูแลสุขภาพแม่ให้อยู่กับเรานานๆและไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพเราเอง ให้แข็งแรง เพื่อจะได้แล พ่อ แม่ เรา ด้วยนะลูกแสด-ดำ …นับเป็นกิจกรรมปลูกฝังสุขนิสัย ใส่ใจสุขภาพให้ดี ส่งเสริมให้มีความดมตตาและกตัญญูต่อผู้อื่นอีกด้วยค่ะ ...

Read More »

โรงเรียนเดื่อวิทยาคารผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สมศ. แล้ว

โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ผ่านการประเมินคุณภาพรอบ 3 แล้ว จึงมั่นใจได้ว่า โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เรื่อง / ภาพ ...

Read More »

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดและพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของกิจกรรมลูกเสือ

TD HTML 2.0//EN”> Your IP address was banned. Your IP ...

Read More »

การนิเทศก์และกล่าวต้อนรับคุณครูคนใหม่

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2558 ผู้อำนวยการชาตรี  จันทน์ต้น และหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ ในโรงเรียน ร่วมนิเทศการสอนครูที่มาประจำการใหม่ ในโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ...

Read More »

สมทบทุนโครงการโลงศพเพื่อประชาชน ร.ร. เดื่อวิทยาคาร

…เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 58 ท่านผู้อำนวยการชาตรี  จันทน์ต้น เป็นตัวแทนญาติ คือ นายชัชวาลย์ ไทยดำรงเดช และนางคนึงนิจ ...

Read More »

การประชุมวางแผนพัฒนาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

เดื่อวิทยาคาร ระดมสรรพปัญญา สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมวางแผนพัฒนาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เร่งระดมคุณครูแต่ละกลุ่มสาระวิเคราะห์ปัญหา / กำหนดเป้าหมาย / กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา หาวิธีเดินสู่เป้าหมาย…ฯลฯ ...

Read More »

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ ให้ความรู้เรื่อง ไข้เลือดออก

19 มิ.ย. 2558 นายเอกรินทร์ โปตะเวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ ได้อนุเคราะห์ วิทยากร คุณหมอตั้ม นายวุฒิชัย ...

Read More »

ลูกแสด-ดำ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่อย่างคึกคัก

เริ่มแล้วกับการแข่งกัน  คัดลายมือ และอ่านทำนองเสนาะ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันสุนทรภู่ ที่เป็นไปอย่างคึกคัก อยากรู้ว่าใครคือผู้ชนะ ติดตามการประกาศผลได้ในวันสุนทรภู่ 25 มิ.ย. นี้ ...

Read More »

การประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับคณะผู้อำนวยการโรงเรียน ในการประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย เราชาวแสด- ดำ ภูมิใจที่เลือกโรงเรียนของเราเป็นสถานที่จัดประชุม ...

Read More »

โรงเรียนเดื่อวิทยาคารร่วมกันจัดประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเดื่อ

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2558 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร โดยการนำของ ผอ.ชาตรี จันทน์ต้น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ...

Read More »