Home / NEW (page 3)

NEW

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

Read More »

พิธีราชสดุดี “วันพระมหาธีรราชเจ้า”

25 พฤศจิกายน 2559 คณะลูกเสือโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร จัดพิธีราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวัน “พระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปีการศึกษา 2559

Read More »

โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

22 พฤศจิกายน 2559 คณะครู นักเรียนโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ปลูกต้นไม้ของพ่อ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ดำดีทั้งกาย ...

Read More »

โรงเรียนเดื่อวิทยาคารจัดทำริบบิ้นดำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนเดื่อวิทยาคารร่วมจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชนในเขตบริการ

Read More »

งานเกษียณอายุราชการ ว่าที่ร้อยตรีสาธิต พรหมวงศา

โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร จัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่ ว่าที่ร้อยตรีสาธิต พรหมวงศา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยบรรยากาศ ...

Read More »

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.หนองคาย มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากบ้านพักเด็กและครอบครัว  จ.หนองคาย ที่มามอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆ เดื่อวิทยาคาร

Read More »

รับการนิเทศเตรียมความพร้อมประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

วันนี้ 8 มิ.ย. 59 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ได้รับการนิเทศ จาก ศน.วิภาวรรณ ดอนจันทร์โคตร และ ...

Read More »

สวัสดีปีใหม่จากใจเดื่อวิทยาคาร

ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ …อำนวยชัย ปีใหม่ ให้มีโชค ให้ปลอดโรค ปลอดทุกข์ เป็นสุขศรี จะทำงาน สิ่งใด ...

Read More »

31 ธ.ค. 58 วันคล้ายวันเกิดท่าน ผอ.ชาตรี จันทน์ต้น

เนื่องในวันที่ 31 ธ.ค. 58 เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาตรี จันทน์ต้น คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน จึงได้ร่วมกันมอบของขวัญวันเกิด และร่วมร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้ท่านผู้อำนวยการ ...

Read More »