Home / slider / การประชุมวางแผนพัฒนาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

การประชุมวางแผนพัฒนาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

11403240_849856878384209_2903300578150441991_n
เดื่อวิทยาคาร ระดมสรรพปัญญา สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมวางแผนพัฒนาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เร่งระดมคุณครูแต่ละกลุ่มสาระวิเคราะห์ปัญหา / กำหนดเป้าหมาย / กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา หาวิธีเดินสู่เป้าหมาย…ฯลฯ และบูรณาการ JACKPOT MODEL เข้าสู่กาบริหาจัดการชั้นเรียน ในรายวิชา โดยการนำของท่าน ผอ.ชาตรี จันทน์ต้น ที่ได้วางกลยุทธ์เพื่อให้ครูทุกคนทำ MOU กับกลุ่มสาระฯ /กลุ่มสาระฯ ทำ MOU กับฝ่ายวิชาการ /ฝ่ายวิชาการทำ MOU กับโรงเรียน / และโรงเรียนทำ MOU กับกรรมการสถานศึกษา-เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน-สหวิทยาเขต … เพื่อคุณภาพการศึกษาของลูกหลานเดื่อวิทยาคาร

ภาพ / ข่าว : ชาตรี จันทน์ต้น/พัชญ์ชิสา อภิกุลวราศิษฐ์
ที่มา : โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

Check Also

การกำหนดมาตรการการเปิดภาคภาคเรียนที่ 1/2563